Tarot majstori

TAROT GATANJE I PRORICANJE

TAROT GATANJE I PRORICANJE

tarot gatanje i proricanje

tarot gatanje i proricanje

TAROT GATANJE I PRORICANJE BUDUĆNOSTI
Tarot karte ostaju zauvijek misterija onome tko ih ne zna
tumačiti ili čitati ili gatati iz njih.
Velika arkana i Mala arkana, (špil ili snop od ukupno
78 karata), oslikana je drevna mudrost i magija
što se stoljećima prenosi od jednog majstora tarota do drugoga.
Slike tajne energije prirode na svakoj karti imaju moć
predskazanja ili proricanja budućnosti, zagledanja u prošlost,
tumačenje sadašnjosti da bi spoznali budućnost.
Tarot ima magičnu moć privlačenja raznih profila ljudi,
a sve ih povezuje ista nit: traganje za istinom i odgovorima
koji se ne nalaze na površini svakidašnjice.Cijeli životi
posvećivani su proučavanju Tarot karata kroz stoljeća.
Aleister Crowley je četrdeset godina tražio ruku koja
će oslikati njegovu viziju Tarota.
Srednji vijek je zlatno doba proricanja i gatanja iz Tarota
i vrijeme kad se sve jače počelo tragati za njegovim porijeklom.
Moć Tarota je neizmjerna za onoga tko ga zna slijediti.
No ako vas tajna unutaranja sila ne vodi njemu nitko vas neće nikada
moći naučiti tumačiti Tarot, jer se on ne uči, zna se ili ne zna.
Tarot je slika univerzuma, cjelokupnog svemira i čovjeka
i njegove sudbine u njemu.
Svaka karta u tarotu ima višestruko značenje te se ni jednoj karti
ne može pridavati konačan značaj i tumačenje.Svaka Tarot
karta
ima život koji joj udahne onaj koji traži odgovor.

TAROT