Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:0,93€
mob:1,12€
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99 €/min

Bionergija na daljinu

Energetske blokade

Bioenergija, a osobito bioenergija na daljinu moćna je sila gdje može biti od pomoći visak, ali i sama energija koju šalju vidovnjaci ili slične osobe sa ekstra senzornim percepcijama.

Doktor Bernard Grad još je u šezdesetim vršio pokuse na biljkama da ustvrdi realni utjecaj djelovanja pozitivne ili negativne energije sa čovjeka na biljku, a potom i sa čovjeka na čovjeka. Otkrića su bila očita te mu jasno pokazala ono što ni sam nije vjerovao. Moć energije je nemjerljiva, jer sam čovjek jeste energija, ali malo nas zna, a još manje vjeruje da tu energiju možemo sa određenim ciljem, ili nesvjesno, prenositi na druge.

Bioenergija na daljinu može otkloniti energetske blokade i energetski disbalans te dovesti čakre u stanje normalnog djelovanja,a čakre jesu naš centar energije. Ako je rad čakri poremećen, naš život kreće pogrešnim pravcem;gubimo partnera, nemamo ljubav, obitelj se raspada, nesreća… Najčešće mi se zbog ovih razloga javljaju ljudi, a bez imalo svijesti da je cijeli njihov mentalni sklop, kao i tjelesni, blokiran i djeluje pogrešno i razarajuće.

Sve nas povezuje jedna te ista energija, stalno djelujemo jedni na druge, najčešće bez razmišljanja i nesvjesno, sve je povezano i svi smo povezani, mada često ne mislimo tako.