Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:0,93€
mob:1,12€
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99 €/min

Proricanje budućnosti je moguće uz pomoć tarota

Proricanje budućnosti

Tarot karte ostaju zauvijek misterija onome tko ih ne zna tumačiti, čitati ili gatati iz njih. Proricanje budućnosti je zaista moguće uz pomoć tarota. Velika arkana i Mala arkana, (špil ili snop od ukupno 78 karata), oslikana je drevna mudrost i magija što se stoljećima prenosi od jednog majstora tarota do drugoga.

Slike tajne energije prirode na svakoj karti imaju moć predskazanja ili proricanja budućnosti, zagledanja u prošlost, tumačenje sadašnjosti da bi spoznali budućnost. Tarot ima magičnu moć privlačenja raznih profila ljudi, a sve ih povezuje ista nit: traganje za istinom i odgovorima koji se ne nalaze na površini svakidašnjice. Cijeli životi posvećivani su proučavanju Tarot karata kroz stoljeća. Aleister Crowley je četrdeset godina tražio ruku koja će oslikati njegovu viziju Tarota.

Srednji vijek je zlatno doba proricanja i gatanja iz Tarota i vrijeme kad se sve jače počelo tragati za njegovim porijeklom. Moć Tarota je neizmjerna za onoga tko ga zna slijediti. No ako vas tajna unutaranja sila ne vodi njemu nitko vas neće nikada moći naučiti tumačiti Tarot, jer se on ne uči, zna se ili ne zna. Tarot je slika univerzuma, cjelokupnog svemira i čovjeka i njegove sudbine u njemu. Svaka karta u tarotu ima višestruko značenje te se ni jednoj karti ne može pridavati konačan značaj i tumačenje. Svaka Tarot karta ima život koji joj udahne onaj koji traži odgovor.