Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:0,93€
mob:1,12€
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99 €/min

Tarot karte Mala Arkana

Tarot karte

Kupovi ili kaleži-Voda-Emocije, kreativnost

Novčići-Zemlja-Financije, karijera, novac

Mačevi-Zrak-Snaga, intelekt, misli

Štapovi-Vatra-Spiritualnost, ideje, mašta

Svih 56 karata Male arkana

1.Jedinica štapova
2.Dvojka štapova
3.Trojka štapova
4.Četvorka štapova
5.Petica štapova
6.Šestica štapova
7.Sedmica štapova
8.Osmica štapova
9.Devetka štapova
10.Desetka štapova
11.PaŽ štapova
12.Vitez štapova
13.Kraljica štapova
14.Kralj štapova

15.Jedinica novčića
16.Dvojka novčića
17.Trojka novčića
18.Četvorka novčića
19.Petica novčića
20.Šestica novčića
21.Sedmica movčića
22.Osmica novčića
23.Devetka novčića
24.Desetka novčića
25.Paž novčića
26.Vitez novčića
27.Kraljica novčića
28.Kralj novčića

29.Jedinica pehara ili kaleža
30.Dvojka pehara
31.Trojka pehara
32.Cetvorka pehara
33.Petica pehara
34.Šestica pehara
35.Sedmica pehara
36.Osmica pehara
37.Devetka pehara
38.Desetka pehara
39.Paž pehara
40.Vitez pehara
41.Kraljica pehara
42.Kralj pehara

43.Jedinica mačeva
44.Dvojka mačeva
45.Trojka mačeva
46.Četvorka mačeva
47.Petica mačeva
48.Šestica mačeva
49.Sedmica mačeva
50.Osmica mačeva
51.Devetka mačeva
52.Desetka mačeva
53.Paž mačeva
54.Vitez mačeva
55.Kraljica mačeva
56.Kralj mačeva

Male arkane su dodane tarotu negdje u 15 stoljeću. Sastoje se od 56 karata koje su podijeljene u četiri boje, a svaka boja sadrži po 14 karata te četiri znakovlja: mačevi, pehari, novčići i štapovi. Prvenstveno su tu za tumačenje stvarnog i realnog, zemaljskih događanja i situacija.One nisu namijenjene promišljanju već su odraz svakodnevnice. Oduvijek pa do danas one su bile pogodno sredstvo za proricanje sudbine one konkretne i jasne, bez dubokog zalaženja u spiritualno. Njihov smisao je u opisivanju i proricanju svakodnevnice. Svakog čovjeka zanima njegova bliža budućnost u svom konkretnom obliku i značenju,a Male arkane su savršene za upravo tu vrstu gatanja.Jer, kako god, većina ljudi je okrenuta onom vidljivom, materijalnom i manje duhovnom, dakle, životu od dana do dana, planiranju, iščekivanju da se nešto ispuni ili ne ispuni, društvenim zbivanjima i slično. Kao i kod Velike arkane, obraća se na prvom mjestu pažnja na broj tarot karte i simboličnu sliku, a potom se karte povezuju u jedno kroz dato otvaranje i tumačenje.

Stoga poruke koje daju Male arkane nisu ni u kojem slučaju manje značajne od onih iz Velikih arkana, mada se često suprotno prikazuje. Svaki događaj ima svoj smisao i značenje za našu sadašnjost i budućnost, a ako želimo prizemno i realno gatanje i proricanje svakodnevnice, Male arkane su moćan dio tarota kao vodič i smjernica. Onaj vidljivi, opipljiviji dio života bit je njihove proročanske moći. Tarot karte Male arkane su desna ruka Velikim arkanama. Kombinacijom i jednih i drugih tarot tumačenje dobiva svoj puni smisao.