Hrvatska telefon
064 630 637
cijena 6,99 kn/min
mobitel: 8,41 kn/min
(PDV uključen)

Srbija telefon
0901 850 854

cijena poziva je
120 RSD/min


Njemačka telefon
0900 3887 787

cijena poziva je
1,99-2,99 €/min

Egipatski Tarot Thoth

Tarot

Egipatski Tarot Thoth jedan je od najuvaženijih te i najkorištenijih špilova Tarota.

Tarot koji je proučavan četiri dekade od strane Alaistera Crowleya.

Oslanjajući se na mističnu svetu knjigu Kabale proučavan je ustrajno i dugo, a dugo je trajalo i njegovo traženje onoga tko će ga oslikati. Ovdje imate priliku da se iz prve ruke upoznate sa Egipatskim Tarotom.