Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:6,99 kn/0,93€
mob:8,41kn/1,12€
(PDV uključen)
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99-2,99 €/min

Poruka anđela

Tarot

Poruke anđela čuvara

Prečesto ne opažamo podudarnosti u vlastitim životima i ne primije­ čujemo znakove pokraj kojih prolazimo dok putujemo stazom života.

Živimo nesvjesni i u neznanju, izgubljeni smo i pitamo se: »Zašto mi se to dogada?

Potreban je samo jedan pogled na pravo mjesto u pravom trenutku.