Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:6,99 kn/0,93€
mob:8,41kn/1,12€
(PDV uključen)
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99-2,99 €/min

Sudbinski tarot ili tarot sudbine daje odgovore na vaša pitanja

Tarot

Kada tarot tumačenje nagovještava nešto što nam je sudbina namijenila, znači da je na nama da napravimo korake da se to i dogodi. Sudbina nam pruža otvorenu mogućnost, medjutim, ako se ne pokrećemo u tome pravcu, (kad doznamo sudbinsku odrednicu), neće se ispuniti. Malo ljudi je sklono prihvatiti negativno i neželjeno proročanstvo iz tarot karata, a mnogo onih koji traže gledanje tarot majstora da bi čuli što žele čuti. Tako se pojavljuju samozvani proroci sa svih strana te pune uši onoga koji pita odgovorima koje jedva čeka da čuje.

„Rekli ste mi, a nikako da se dogodi“ – govori onaj tko ne poznaje put tarota, tko od tumačenja iz karata očekuje gotovu stvar ne gledajući na pravac na koji su mu karte ukazale, put kojim treba da ide do ispunjenja tumačenja.

Onaj tko nastavlja samovoljno ići putem kako ga vjetar želje nosi ne obraćajući pažnju na sudbinske znakove. Jer, prije svega, odgovori iz tarota su kao svjetlo u tami, pokazatelj i usmjeritelj na nešto što se u prvi mah pokaže kao gotova stvar.

Izuzetak je direktno proricanje na sudbinu koju ne možemo mijenjati.