Austrija telefon
0900 520 834


2,16 €/min.

Hrvatska telefon
064 630 637
tel:6,99 kn/0,93€
mob:8,41kn/1,12€
(PDV uključen)
Njemačka telefon
0900 3887 787


1,99-2,99 €/min

Otkrićem vaše sudbine i spoznajom vaše karme, može se mijenjati sve, ako ste voljni

Vidovnjaci

vidovitost.net Karmu poistovjećujemo s pamćenjem. Svaka misao i svaki pos­tupak,sve što učinite, pohranjuje se u pamćenju, kao u memoriji raču­nala. Sjećanje može biti pozitivno ili negativno. Sva će negativna sjeća­nja opetovano izvirati na površinu, a jedini način da ih ostavite za so­bom jest razrješavanje karme. Vaš život je proces razrješavanja karmičkih pitanja koji vas vodi rastu i napretku. Nerazriješena karma rađa negativnu energiju, bolest i nezadovoljstvo. Mnoge nevolje u vašem ži­votu posljedica su nerazriješene karme. Teško razlikujemo karmu od sudbine i usuda. Karma je ono što možete mijenjati. Sudbina je ono što se da promijeniti ili preusmjeriti.

Jedino se usud ne može mijenjati, a to je vrijeme rođenja i vrijeme smrti. Takva mi je sudbina!-takvu rečenicu često možete čuti od ljudi koji ne vjeruju u čuda vidovitosti, koji odustaju da sudbinu uzmu u svoje ruke, te se prepuštaju životu kao list na vjetru. Da, istina je da ne možete mijenjati sudbinu ako je ne znate, karmu ako je ne spoznate. No sa otkrićem vaše sudbine i spoznajom vaše karme, može se mijenjati sve-ako ste voljni. Propali brakovi, prekinute veze, narušeno zdravlje, financijske krize…Što ćete prvo pomisliti? O teške li mi sudbine! Radi se o tome da se NE RADI o sudbini. Kada to izgovarate najpribližniji ste priči o karmi koju je pak najlakše promijeniti i usmjeriti. Radi se o onome što ste svojim djelima ili nedjelima pokupili i sada proživljavate, priznali ili ne.

Razrješavanje karme je je jedini put da uspostavite balans-ravnotežu u svome životu i budete sretni. Potražite savjet naših tarot majstora. Onih koji nose vidovitost kao dar u sebi. Vidovnjaci vam osvjetljuju vašu sudbinu kao na dlanu. Ne budite list na vjetru.