Hrvatska telefon
064 630 637
cijena 6,99 kn/min
mobitel: 8,41 kn/min
(PDV uključen)
Švicarska telefon
0901 054 450

cijena poziva je
3,50 CHF/min

Njemačka telefon
0900 3887 787

cijena poziva je
1,99-2,99 €/min

Energetske blokade

Bionergija na daljinu

Energetske blokade

Bioenergija, a osobito bioenergija na daljinu moćna je sila gdje može biti od pomoći visak, ali i sama energija koju šalju vidovnjaci ili slične osobe sa ekstra senzornim percepcijama. Doktor Bernard Grad još je u šezdesetim vršio pokuse na biljkama da ustvrdi realni utjecaj djelovanja ….. opširnije

Energija i energetske blokade

Energetske blokade

Sve je energija i svatko od nas je dio jedne te iste univerzalne energije – osnova je od koje se polazi. Ako si zakrčimo i blokiramo protok energije, sputavamo samo svoje biće i život postaje nevolja. Uklanjanje energetskih blokada je složen proces jer u sebi ….. opširnije